SNO Name Date
1 Arpan Talwar 12-03-2019 00:00
2 Arpan Talwar 12-03-2019 00:00
3 Shanker 25-01-2019 00:00
4 Urvi Neelakantan 24-01-2019 00:00
5 Sidbi Venture Capital Ltd 22-01-2019 00:00
6 Oasis Securities Ltd. 22-01-2019 00:00
7 Bhavi Ajmera 20-01-2019 00:00
8 Anuja Werma 20-01-2019 00:00
9 Payal Wadhwa 20-01-2019 00:00
10 Atul Singh 20-01-2019 00:00
11 Nitin Agrawal 19-01-2019 00:00
12 Vikas Khattar 19-01-2019 00:00
13 Nitin Agrawal 18-01-2019 00:00
14 The Close South 18-01-2019 00:00
15 Manish Aggarwal 18-01-2019 00:00
16 Siya Aggarwal 18-01-2019 00:00
17 Goolu Gupta 18-01-2019 00:00
18 Rohina Lulla 18-01-2019 00:00
19 Nikhil and Mala Srivastava 18-01-2019 00:00
20 Urvashi V Taparia 18-01-2019 00:00
21 Indu Nair 18-01-2019 00:00
22 Sunil Mehta 18-01-2019 00:00
23 Anish Dilip Shah 18-01-2019 00:00
24 Jigna Cholera 18-01-2019 00:00
25 Aparna Piramal Raje 18-01-2019 00:00
26 Reena Vaz 18-01-2019 00:00
27 Nandita Das 18-01-2019 00:00
28 Panna Desai 18-01-2019 00:00
29   18-01-2019 00:00
30 amit goela 18-01-2019 00:00
31 Amaara & Aleya 17-01-2019 00:00
32 Anisha Baveja 17-01-2019 00:00
33 Nisha Mehta 17-01-2019 00:00
34 Swaha Shome 17-01-2019 00:00
35 Waheed mansuri 17-01-2019 00:00
36 Poonam Fernandes 17-01-2019 00:00
37 Suleiman Bhanji 17-01-2019 00:00
38 Namrata Desai 17-01-2019 00:00
39 Shashank Khandelwal 16-01-2019 00:00
40 Prashant Joshi 16-01-2019 00:00
41 Supriya Gupte 16-01-2019 00:00
42 Vineet Nanda 16-01-2019 00:00
43 Veena 16-01-2019 00:00
44 Thomas Mathew 16-01-2019 00:00
45 Shweta Nayyar 16-01-2019 00:00
46   16-01-2019 00:00
47 Kashmira F Patel 16-01-2019 00:00
48 Mervyn Dsouza 16-01-2019 00:00
49 Kartik Taneja 16-01-2019 00:00
50 Leeza Shilpa D'souza 16-01-2019 00:00
51 Monica Asrani 16-01-2019 00:00
52 Nitin 16-01-2019 00:00
53 Gina Shetty 16-01-2019 00:00
54 SD 16-01-2019 00:00
55 Megha R 16-01-2019 00:00
56 VASANT V GUJARATHI 16-01-2019 00:00
57   16-01-2019 00:00
58 Paulomee mehra 16-01-2019 00:00
59 Amrita Somaiya 16-01-2019 00:00
60 Maya Arora 16-01-2019 00:00
61 Bhavesh Desai 16-01-2019 00:00
62 Vikas 15-01-2019 00:00
63 Sandeep Singhal 15-01-2019 00:00
64 Arun nayak 15-01-2019 00:00
65 Manish Dave 15-01-2019 00:00
66 Shahrukh Irani 15-01-2019 00:00
67 Debaleena Ghosh 15-01-2019 00:00
68 Parag Kale 14-01-2019 00:00
69 Aditya 07-01-2019 00:00
70 Anonymous 06-01-2019 00:00
71 Seema Kadam 06-01-2019 00:00
72 Marigold Complex 03-01-2019 00:00
73 Kurush Irani 29-12-2018 00:00
74 Mitali Bansal 28-12-2018 00:00
75 Sanjeeva Narayan 27-12-2018 00:00
76 Vismaya 27-12-2018 00:00
77 Vir Kamath 26-12-2018 00:00
78   26-12-2018 00:00
79 Trivik Hariharan 26-12-2018 00:00
80 Tanvi Choksi 26-12-2018 00:00
81 Tarana and Ameira Ramachandra 26-12-2018 00:00
82 Gaurav Ahuja 26-12-2018 00:00
83 Harpreet Gondal 25-12-2018 00:00
84 Seema Gupta 19-12-2018 00:00
85 Shalabh Mittal 19-12-2018 00:00
86 Manish Gupta 19-12-2018 00:00
87 Shalini Singh 19-12-2018 00:00
88 Bhavi Ajmera 18-12-2018 00:00
89 Ankur Khurana 17-12-2018 00:00
90 Aparna Gangal Eugene Fernandez 14-12-2018 00:00
91 Gaurav and Milli Ahuja 13-12-2018 00:00
92 Sarab Bhutani 10-12-2018 00:00
93 Sandeep Tambe 10-12-2018 00:00
94 Ruchika Jaiswal 10-12-2018 00:00
95 Padmini 08-12-2018 00:00
96 G Lamba 07-12-2018 00:00
97 Saroosh Dinshaw 06-12-2018 00:00
98 Nandini Chopra 06-12-2018 00:00
99 URMI bhatia 05-12-2018 00:00
100 Nidhi Kanoi 05-12-2018 00:00
101 SMRITI PURI 05-12-2018 00:00
102 Maithili and Shashank Singh 05-12-2018 00:00
103 Romesh Mahajan 04-12-2018 00:00
104 Manuj Mahajan 04-12-2018 00:00
105 Nikita Goenka 04-12-2018 00:00
106 Ashish Gala 03-12-2018 00:00
107 ARUN GANESH 03-12-2018 00:00
108 Mahrukh Balsara 03-12-2018 00:00
109 Saroosh Dinshaw 03-12-2018 00:00
110 Karan Bhawnani 03-12-2018 00:00
111 Sachin Grover 02-12-2018 00:00
112 Manish Makhan 02-12-2018 00:00
113 Rajagopal Anapuzha 02-12-2018 00:00
114 Rahul Chawla 02-12-2018 00:00
115 Divya, Dhruv , Darsh and Mohit Jalali 02-12-2018 00:00
116 Vinita Kokate 01-12-2018 00:00
117 BHARAT Mehta 01-12-2018 00:00
118 Sudhir Pai 30-11-2018 00:00
119 Magdolina Gomes 29-11-2018 00:00
120 jigi 29-11-2018 00:00
121 sudha dalal 29-11-2018 00:00
122 Vasant Dalal 29-11-2018 00:00
123 Venktesh Investment & Trading Co. Pvt. Ltd. 28-11-2018 00:00
124 gabe 26-11-2018 00:00
125 Sumant Jeswani 25-11-2018 00:00
126 Randhir Singh 25-11-2018 00:00
127 Girish Aggarwal 25-11-2018 00:00
128 Ajay Kelkar 25-11-2018 00:00
129 naureen mustafa 20-11-2018 00:00
130 Siya Aggarwal 20-11-2018 00:00
131 Priti Dalal 20-11-2018 00:00
132 Total